Kaprykowski Paweł (1912-1939)


Kaprykowski Paweł


  • Kwatera
  • D
  • Rząd
  • 32
  • Numer Grobu
  • 892
  • Data urodzin
  • 1912
  • Data śmierci
  • 1939