Niedobitek Weronika (1899-1951)


Niedobitek Weronika


  • Kwatera
  • D
  • Rząd
  • 27
  • Numer Grobu
  • 714
  • Data urodzin
  • 1899
  • Data śmierci
  • 1951