Biała Katarzyna (x-1946)


Biała Katarzyna


  • Kwatera
  • E
  • Rząd
  • 34
  • Numer Grobu
  • 855
  • Data urodzin
  • nieznana
  • Data śmierci
  • 1946