Biernacka Halina (1949-1950)


Biernacka Halina


  • Kwatera
  • C
  • Rząd
  • 8
  • Numer Grobu
  • 409
  • Data urodzin
  • 1949
  • Data śmierci
  • 1950