Dobicka Ftefcia (1921-1929)


Dobicka Ftefcia


  • Kwatera
  • H
  • Rząd
  • 41
  • Numer Grobu
  • 1283
  • Data urodzin
  • 1921
  • Data śmierci
  • 1929