Kopiejkin Jan (1886-1947)


Kopiejkin Jan


  • Kwatera
  • D
  • Rząd
  • 22
  • Numer Grobu
  • 590
  • Data urodzin
  • 1886
  • Data śmierci
  • 1947