May Alicja (1931-1946)


May Alicja


  • Kwatera
  • E
  • Rząd
  • 33
  • Numer Grobu
  • 849
  • Data urodzin
  • 1931
  • Data śmierci
  • 1946