Misiak Aleksy (1903-1945)


Misiak Aleksy


  • Kwatera
  • G
  • Rząd
  • 9
  • Numer Grobu
  • 73
  • Data urodzin
  • 1903
  • Data śmierci
  • 1945