Nawrocik Agnieszka (1891-1948)


Nawrocik Agnieszka


  • Kwatera
  • D
  • Rząd
  • 26
  • Numer Grobu
  • 696
  • Data urodzin
  • 1891
  • Data śmierci
  • 1948